Transcripció del plenàri de la vergonya

 Plenari

PLENARI DE DISTRICTE DE SANT MARTÍ – dimarts 4 de desembre de 2013 –

La transcripció posa de manifest que, excepte un partit polític, altres es va inhibir davant del que van predir que seria un conflicte i la resta van posar de manifest el desconeixement de la realitat social, de les necessitats del barri i de la visió dels veïns envers el projecte.

Resulta molt sorprenent que, en el plenari, ningú discutís sobre la possible “il·legalitat” de canviar un espai qualificat d’equipament per un edifici residencial, ni tampoc sobre la pèrdua d’espais de veïnatge, ús públic de la plaça i necessitats d’equipaments de l’escola La Mar Bella. Sembla que tota la problemàtica girava entorn a la oposició del veïnat davant d’un “ús” indeterminat de l’edifici i d’una activitat confosa i poc aclarida de la “Comunidad del Cordero”.

El discurs polític es va acomodar en dialèctiques fàcils: entre un profètic conflicte i la defensa dels mecanismes legals per fer el convent.

Quan les coses es plantegen amb arguments simples els problemes es perpetuen. Ara, des de la plataforma Salvem La Repla, demanem que els representants polítics assumeixin, en una segona oportunitat, la seva responsabilitat per afrontar el tema amb tota la complexitat i diàleg que mereix. Malgrat costi.

(transcripció de l’enregistrament de vídeo del plenari)

Intervenció del conseller d’Iniciativa per Catalunya (ABSTENCIÓ)

“Aquest pla ha generat al barri del Poblenou una incertesa per part de veïns i veïnes sobre que volia fer aquesta comunitat “Comunidad del Cordero” i una mica he anat aclarint el que pretenien, sembla ser que és un monestir de dues plantes, sembla ser que no hi haurà, diguem, un servei d’assistència de cara al carrer… i aquí hi ha un problema, i el problema és, francament, a qui se li acudeix posar aquest tipus d’equipament al bell mig del Poblenou. Es a dir, quin sentit te posar un monestir, que pot ser catòlic o de qualsevol religió… no importa… es a dir, pensem que aquest espai enmig del Poblenou és un espai que com a equipament cultural fa falta al Poblenou i als nostres barris. Llavors, sincerament, la nostra coalició pensa que el govern no ha fet prou per tal d’aconseguir una permuta. Creiem que Barcelona disposa de prou espais més adients per tal de que ambdues parts sortissin amb un acord satisfactori de permuta. Amb tot això nosaltres ens abstindrem…”

Intervenció del conseller del Partit dels Socialistes de Catalunya (EN CONTRA)

“El PSC no veu ni entén, la necessitat de fer un monestir al centre del barri del Poblenou, no entén tampoc els beneficis que comportarà i el nostre posicionament en el districte és en contra.”

Intervenció del conseller de Convergència i Unió (A FAVOR)

“Hi ha dos majors que s’han de negar: una és que això generarà un conflicte. Si nosaltres som els primers que diem que això generarà un conflicte vol dir que una part de la feina que a nosaltres ens toca fer que és fer pedagogia, explicar als veïns quins projectes es tiren endavant, quines són les coses que es fan des de les institucions, es veu que no les hem de fer, per tant, quan es diu que això generarà un conflicte aporta, amb tot el respecte, poca valentia a assumir que les coses s’han de conèixer a fons, que les coses es poden analitzar i que les coses es poden, també explicar als veïns sense pre-concebre que inicialment hi haurà conflicte. Per que el conflicte, segons la intervenció que feia el senyor Carmona, el conflicte pot ser en tots els àmbits, fins i tot amb que s’hi ha de fer allà, perquè hi ha qui parla de recuperar la propietat –que recuperar la propietat es una qüestió a tenir en compte perquè això sempre ha sigut de l’Arquebisbat-  hi ha qui parla de fer una plaça, hi ha qui parla de fer un equipament cultural… i la realitat quina és? la realitat és que allò és una propietat privada que te un planejament i que jo crec que te més “morbo” del compte el tema perquè és una comunitat religiosa (…l’àudio no s’entén…) oferir una permuta no és possible si no hi ha un confluència de tots dos no? I amb aquest escenari en el que no hi ha possibilitat d’una permuta, un acord, que pugui ser satisfactori per les dues parts doncs el que tampoc podem fer és limitar el que son els drets i els usos que te un propietari i una qualificació urbanística concreta. En aquest àmbit el que sí que els hi diria és que reconeixem quin és l’estatu quo i quan es fa això… és que la legalitat és correcta, “buenu” és que ens movem en el marc de la legalitat, del que es pot fer i que no es pot fer i un caràcter preventiu alhora d’etiquetar això com a conflicte i de veure realment quina és la tasca que fa aquesta gent o veure realment que a vegades ens omplim molt la boca de solidaritat i d’ajudar al del costat i en canvi quan veiem que hi ha projectes concrets no som capaços de veure davant dels nostres nassos.  Es allò de que l’arbre, a vegades, ens tapa una mica el bosc. Per tot això nosaltres entenem que el projecte respon a que pot fer el propietari i a quin espai volumètric i urbanístic es pot desenvolupar aquí.”

Intervenció del conseller d’Unitat per Barcelona (ABSTENCIÓ)

“Comentar que el pla urbanístic és el que tindrem però el meu grup ja adverteix, tot i que ja ho deuen saber, que la construcció d’aquest monestir serà un punt nou de conflicte en el barri del Poblenou i m’agradaria que des del govern es mirés de parlar, dialogar i fer el que faci falta perquè aquest conflicte no “estalli”.”

Intervenció del conseller del Partit Popular (A FAVOR)

“Los vecinos nos decían… o algunos vecinos… uy! que aquí vamos a tener un comedor social!… que van a venir los indigentes!… y yo me alarmaba… pero que esta pasando aquí… “quiecir”… ¿que ahora somos tan solidarios pero no los queremos al lado de casa? Yo voy a votar a favor porque hemos hablado con ellos, hemos hablado con la gente del barrio y nos han dicho que están de acuerdo de estar allí y muchos vecinos los han apoyado y los están apoyando.”

EL PLA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL MONESTIR “LLUM DE L’ANYELL” A LA PLAÇA SANT BERNAT CALBÓ VA SER APROVAT AMB ELS VOTS A FAVOR DE CIU I PP, L’ABSTENCIÓ D’UxB I ICV I EL VOT EN CONTRA DEL PSC.

Deja un comentario